Bộ điều khiển Airshower

Bộ điều khiển Airshower được thiết kế và chế tạo, nhằm mục đích giám sát và điều khiển hoạt động cho buồng thổi khí Airshower – thiết bị được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực phòng sạch.

Bộ điều khiển Airshower

Bộ điều khiển Airshower được thiết kế và chế tạo, nhằm mục đích giám sát và điều khiển hoạt động cho buồng thổi khí Airshower – thiết bị được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực phòng sạch.

Bộ điều khiển Air Shower
Bộ điều khiển Air Shower

Liên hệ : Phụ kiện phòng sạch Mingmen

Hotline: 0949.030.817

Sản Phẩm Liên Quan